Európai újságírók szövetsége
magyar tagozat

Pályázati felhívás - Daphne Caruana Galízia díj

Az Európai Parlament 2023-ban ismét meghírdette tényfeltáró újságíróknak, újságíró-műhelyeknek szánt Daphne Caruana Galízia-díj pályázatát
A beadási határidő: 2023. július 31.


https://daphnejournalismprize.eu/

 

Részvételi szabályok
 

Az Európai Parlament 2020. október 16-án újságírói díjat hozott létre, hogy tisztelettel adózzon a máltai korrupcióellenes oknyomozó újságíró és blogger Daphne Caruana Galizia emlékének, akinek az életét egy autóba rejtett pokolgép oltotta ki 2017-ben.

Az újságírónőről elnevezett díjra évente pályázhatnak saját oknyomozó anyaggal az EU-ban tevékenykedő hivatásos újságírók vagy újságírói csoportok.

 

A pályázatok benyújtásának határideje

Pályázni 2023. július 31-én (közép-európai idő szerint) délig lehet, kizárólag online platformunkon.

 

Részvételi feltételek

Témaválasztás
A díj az Európai Unió egésze vagy külön-külön egyes tagállamai számára releváns témákban kiemelkedőt alkotó tényfeltáró újságírást kívánja elismerni, amely segít érvényt szerezni az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített európai alapelveknek és értékeknek.

Pénzdíj
Az elismerést minden évben egy egyösszegű, 20 000 eurós pénzdíj kíséri.

Pályaművek
A díjra állampolgárságtól függetlenül minden hivatásos újságíró és bármilyen szakmai csoportosulás pályázhat. A pályaművet benyújthatja maga a szerző, de a nevében szakmai médiaszervezetek és -szövetségek is felterjeszthetik.

Olyan oknyomozó anyaggal lehet pályázni, amely 2022. szeptember 1-je és 2023. július 31-e között a 27 uniós tagállam egyikében megjelent a nyomtatott vagy az online sajtóban, illetve valamilyen audiovizuális médiában.

Nyelvi követelmények
A pályázat hivatalos nyelve az angol.

A pályamű ugyanakkor az EU bármely hivatalos nyelvén készülhet. A pályázati űrlapon rövid angol nyelvű ismertetőt kell írni a pályaműről (maximum 500 szóban).

A pályamű hossza
Nincs megkötés.

 
Szerző(k)
A pályaműnek egy vagy több szerzője is lehet. A pályázóknak szerzői vagy személyhez fűződő jogokkal kell rendelkezniük a szellemi alkotás felett. A pályaművet benyújthatja maga a szerző, de a nevében szakmai médiaszervezetek és -szövetségek is felterjeszthetik.

 

Egynél több pályaművel is lehet pályázni, ha egy újságíró vagy újságírói csoport úgy kívánja. Az egyes pályaműveket azonban külön-külön kell benyújtani.

A plagizálás a pályázó kizárását vonja maga után. Az is plágiumnak minősül, ha a pályázó más szerző nyelvezetét vagy gondolatait sajátjaként használja fel engedély nélkül. Ha a plágiumra már a díj odaítélését követően derül fény, akkor a díjat vissza kell adni.

 

A pályaművek elbírálása

Bírálati szempontok:

Van-e a témának relevanciája az európai társadalomra nézve? Támogatja-e az európai uniós alapértékek és alapelvek érvényre jutását?
Milyen a tartalom színvonala? Kellően dokumentált? Helytálló, tényszerű és több forráson alapul?
Milyen az anyag minősége nyelvezetét, stílusát és szerkezetét tekintve?
Mennyire eredeti és mélyreható a téma megközelítése?
 

Díj

Évente egy győztes részesül a 20 000 eurós díjban.
A zsűri fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje oda a díjat, ha egy adott évben egyetlen alkotás minősége sem éri el a kívánt színvonalat.

A győztes meghívást kap a díj ünnepélyes átadására. Az utazás költségeit az Európai Parlament állja.

 

A győztes kiválasztása

A legalább 27 tagú zsűri a médiában, az újságírásban vagy a civil társadalomban szaktekintélynek számító személyiségekből fog állni. A tagok a győztest egyszerű többséggel választják ki. Minden tag csak egyetlen pályaműre adhatja le szavazatát.

A zsűri döntése végleges és visszavonhatatlan.

Idén az eredmény kihirdetésére és a díj ünnepélyes átadására, csütörtökön kerül majd sor Brüsszelben, az Európai Parlament épületében.

 

Szerzői jogok

A pályázó feljogosítja az Európai Parlamentet arra, hogy a győztes pályaművet saját kiadványaiban, weboldalain és más kommunikációs és promóciós anyagaiban, többek között a Daphne Caruana Galizia újságírói díj reklámozásakor megjelentesse és terjessze.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Parlament elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. A pályázat szervezői az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban dolgozzák fel a Daphne Caruana Galizia újságírói díjjal kapcsolatban közölt személyes adatokat.