Európai újságírók szövetsége
magyar tagozat

EÚSZ MT Közgyűlés - AEJ HU General Assembly

 

Az Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozata megtartotta tisztújító közgyűlését

The Hungarian Section of the Association of European Journalists held its General Assembly


 

EÚSZ MT Közgyűlés

Az Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozatának beszámoló és tisztújító közgyűlését 2019. december 10-én tartottuk meg a Magyar Írószövetség székházának tanácstermében.
Martin József, a Magyar Tagozat elnöke a meghirdetett és elfogadott napirend alapján beszámolt a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakról, a szervezet által képviselt értékrendről. Emlékeztetett az idei márciusi és a májusi találkozókra, amelyeken egyrészt Becsei Zsolt és Szentiványi István volt európai parlamenti képviselők, másrészt Navracsics Tibor magyar biztos vett részt.

Ezután Horváth József titkár gazdasági beszámolója hangzott el a szervezet pénzügyi helyzetéről. Ennek során jelezte, hogy a Magyar Tagozat kizárólag tagdíjakból tartja fenn magát, s ez az összeg éppen elegendő a minimális kiadások fedezésére.

A végére maradt a tisztújítás, melynek során az eddigi elnökségi tagokat, Martin Józsefet, Horváth Józsefet, Blahó Miklóst, Kulcsár Istvánt, Losonczi Líviát és Turchányi Gézát a közgyűlés újabb három évre megerősítette tisztségében. Szintén megválasztották a résztvevők az Ellenőrző Bizottság tagjait: Bayer Ilonát, Molnár Györgyöt és Dérer Miklóst.

 


AEJ Hungary General Assembly was held on the 10th of December 2019.

The delegates listened to and accepted the reports of the president and the secretary and then voted on the new leadership.

The assembly reaffirmed József Martin as president, József Horváth as secretary and treasurer, Miklós Blahó, Istvánt Kulcsár, Lívia Losonczi and Géza Turcsányi as vice presidents and members of the board for the next three year term.