Európai újságírók szövetsége
magyar tagozat

EÚSZ MT Közgyűlés - AEJ HS General Assembly

Beszámoló és tisztújító közgyűlést tartott az Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozata


EÚSZ MT Közgyűlés


Az Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozata beszámoló és tisztújító közgyűlését 2022. november 29-én tartotta a MÚOSZ székházában.

Martin József, a Magyar Tagozat elnöke a meghirdetett és elfogadott napirend alapján beszámolt a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakról, a szervezet által képviselt értékrendről, valamint a jövőbeni lehetőségekről.

Ezután Horváth József titkár gazdasági beszámolója hangzott el a szervezet pénzügyi helyzetéről.

A végére maradt a tisztújítás, melynek során az eddigi elnökségi tagokat, Martin Józsefet, Horváth Józsefet, Blahó Miklóst, Kulcsár Istvánt, Losonczi Líviát és Turchányi Gézát a közgyűlés újabb három évre megerősítette tisztségében. Új elnökségi tagként Dérer Miklós került megválasztásra. Szintén megválasztották a résztvevők az Ellenőrző Bizottság tagjait: Bayer Ilonát, Molnár Györgyöt és Sághy-Kovács Istvánt.

 

AEJ Hungarian Section General Assembly

 

The General Assembly of the Hungarian Section of the Association of European Journalists was held on November 29, 2022 at the headquarters of the National Association of Hungarian Journalists.

József Martin, the president of the Hungarian Section held his report about the past activities , talked about the values represented by the organization, and layed down the future possibilities.

Later, secretary József Horváth gave an economic report on the organization's financial situation.

The reshuffle was left to the end, during which the previous board members, József Martin, József Horváth, Miklós Blahó, István Kulcsár, Lívia Losonczi and Géza Turchányi, were confirmed in their positions by the general assembly for another three years. Miklós Dérér was elected as a new board member. The participants also elected the members of the Audit Committee: Ilona Bayer, György Molnár and István Sághy-Kovács.